Cân bằng hoạt động

Cân bằng hoạt động có thể nhận ra sự truyền năng lượng của các tế bào lân cận, đạt được dòng cân bằng liên tục tối đa là 4A.Công nghệ cân bằng hoạt động dòng điện cao có thể đảm bảo tính nhất quán của pin ở mức lớn nhất, cải thiện quãng đường đi được của pin và trì hoãn sự lão hóa của pin.

iqnaha1